Kvalitetsmål for planen

 • At udvikle barnets kendskab til kultur og kulturelle udtryksformer.
 • At styrke barnets selvværd og blive bevist om egne grænser.
 • At styrke barnets empatiske evner og respektere andres grænser.
 • At styrke barnets evner til at indgå i sociale fællesskaber.
 • At styrke barnets sproglige egenskaber
 • At udvikle barnets evne til at se naturen som rum for leg, sanseoplevelser og bevægelse.
 • At styrke barnets grov og fin motorikske evner.
 • At styrke barnets kropsbevidsthed.
Læringsmål

 • At barnet for kendskab til og mulighed for at deltage i forskellige traditioner.
 • At barnet får mulighed for at deltage i kreative aktiviteter.
 • At barnet er sammen med nærværende voksne som sætter ord på barnets handlinger og følelser.
 • At barnet deltager i sociale fællesskaber.
 • At barnet er sammen med vejledende voksne.
 • At de nærværende voksne sætter ord på barnets hverdag.
 • At barnet deltager i/ved historie læsning.
 • At barnet er i et sprogligt miljø
 • At barnet får mulighed for at være i naturen.
 • At barnet deltager aktivt når det er ude i naturen.
 • At barnet deltager aktivt i udfordrende motoriske aktiviteter.
 • At barnet får muligheden for at udforske deres motoriske kunnen.
 • At barnet får muligheden for at tegne og male.
 • At barnet deltager i sanglege.
 • At barnet er omgivet af nærværende voksne som sætter ord på barnets handlinger.
Erkendelsesmål

 • Når barnet udviser glæde ved at deltage i kulturelle aktiviteter.
 • At barnet oplever glæden ved kreative udfoldelser
 • Når barnet kan give udtryk for egne behov og grænser.
 • Når barnet udviser glæde ved at deltage i sociale fællesskaber.
 • At barnet viser hensyn til de andre børn, ved hjælp af en vejledende voksen
 • Når barnet udviser glæden ved at kumme gøre sig sprogligt forståelige og udtrykke egne behov.
 • At barnet oplever glæden ved at få læst historie.
 • Når barnet oplever glæden ved at færdes i naturen.
 • Når barnet bruger naturen som rum for leg og læring.
 • At barnet oplever glæden ved at bruge kroppen.
 • At barnet bliver beviste om deres kropsdele.
Overordnet handleplan og metodeovervejelse

 • For de voksne:
 • Der udarbejdes detailplaner for perioden. Trin 2 og 3 vil blive udarbejdet i grupperne.
 • Opgaverne fordeles på stuemøderne.
 • Brug af evaluering på stuemøder, personalemøder samt i forældre bestyrelsen.
 • For børnene:
 • Der arbejdes i aldersopdelte grupper.
 • Vi arbejder med projekter i op til 5 ugers varighed.
Valg af områder, dokumentation og evaluering

 • Vi vil dokumentere vores læringsmål
 • Til forældrene:
 • Med dagbog, udstillinger og billeder.
 • Til børnene:
 • Med foto, tegninger m.m. i børnehøjde.
 • Til os selv:
 • Ved hjælp af vores trin 2 og 3
 • Spørgsmål til evaluering:
 • Har vi nået målet for perioden?
 • Er der noget vi kan gøre bedre ift. Planlægning og udførelse af aktiviteter?
 • Var dokumentationen af vores læringsmål god nok?
 • Fik forældrene nok information om vores periode eller projekterne?