Overordnet lære- og udviklingsplan for Skovens Børnehus (4-6 år)

Overordnet tema for hele året: Natur og naturfænomener.

Tema: Krop og bevægelse, Natur og naturfænomener, kultur og kulturelle udtryksformer

Temaemne: At opleve naturen som rum for leg, sanseoplevelser og bevægelse, respekt og kendskab til naturen og naturfænomener, miljø og genbrug.
Fokus: Sprog, personlige og sociale kompetencer.
Fokusemne: At får styrket selvværd, evnen til empati og acceptere egne, såvel som andre grænser i samspil med både børn og voksne.
Tidsperiode: September 2014 – August 2015

Kvalitetsmål for planen
 • ​At styrke barnets selvværd og evnen til at acceptere egne grænser.
 • At styrke barnets evne til empati og accept af andres grænser.
 • At udvikle barnets sproglige kompetencer.
 • At barnet udvikles til at blive selvhjulpen samt, styrke fin- og grov motorikken.
 • At udvikle barnets evne til at få en faglig viden om naturen.
 • At udvikle barnets evne til at se naturen som rum for leg, sanseoplevelser og bevægelse.
 • At udvikle barnets kendskab til kultur og kulturelle udtryksformer.

Læringsmål

 • At barnet deltager i planlagte aktiviteter, hvor det enkelte barn er i fokus.
 • At barnet bliver støttet, hjulpet og i fællesskabet for den det er og ikke for hvad det kan.
 • Ved at barnet deltager i planlagte aktiviteter, der kræver sociale færdigheder.
 • At barnet støttes i at være en del af et fællesskab, og udviser ansvar for fællesskabet.
 • At barnet støttes til at løse konflikter og indgå i problemløsning.
 • At barnet deltager i forskellige sprogstimulerende aktiviteter.
 • At barnet er sammen med voksne der taler med og lytter til barnet.
 • At den voksne taler med barnet om at bruge sproget som problemløsning.
 • At barnet for kendskab til tal og bogstaver
 • At barnet støttes i at kunne gøre tingene selv.
 • At barnet får mulighed for fysisk udfoldelse.
 • At barnet deltager i aktiviteter der udviklende for fin- og grov motorikken.
 • At barnet sammen med voksne finder og undersøger forskellige dyr og træarter
 • At barnet er sammen med voksne som gerne vil være ude i naturen.
 • At barnet får kendskab til naturens gang og naturfænomener.
 • At barnet deltager i aktiviteter, hvor der arbejdes i og med naturen.
 • At barnet for mulighed for at bruge sin fantasi og kreativitet i naturen.
 • At barnet får kendskab til andre og anderledes kulturer.
 • At barnet for kendskab til og mulighed for at deltage i forskellige traditioner.
 • At barnet deltager i aktiviteter, hvor der arbejdes med forskellige udtryksformer.

Erkendelsesmål

 • At barnet selv står frem til samling og lign.
 • At barnet giver udtryk for egne behov, grænser og identitet
 • At barnet beder andre om hjælp.
 • At barnet begynder at forstå de sociale ”spilleregler”, som at vente på tur, hjælpe andre og være stille når andre er ”på” til ”samling” og lign.
 • At barnet udviser forståelse for andres følelser (empati).
 • At barnet er i stand til selv at håndtere mindre konflikter.
 • At barnets sprog er alderssvarende.
 • At barnet udviser interesse ved at bruge og lege med sproget.
 • At barnet deltager i samtaler med både børn og voksne.
 • At barnet klare problemløsninger med sproglige kompetencer
 • At barnet genkender sit eget navn
 • At barnet selv tager tøj af og på.
 • At barnet selv går på toilet og kun skal have hjælp til ”stort”.
 • At barnet udviser glæde ved fysisk udfoldelse.
 • At barnet har en alderssvarende fin- og grovmotorik.
 • At barnet benævner dyr og træer, ved deres navne.
 • At barnet udviser glæde ved at være ude.
 • At barnet kan fortælle om forskellige årstider og naturfænomener.
 • At barnet udviser fantasi og kreativitet når der leges ude i naturen.
 • At barnet udviser opmærksomhed i naturen.
 • At barnet er nysgerrig på og respektere andres kulturer og traditioner.
 • At barnet kan fortælle om forskellige traditioner.
 • At barnet udviser kreativudfoldelse samt fantasi.

Overordnet handleplan og metodeovervejelse

For de voksne:

 • Der udarbejdes en trin 2, for alle 3 forløb over året
 • Opgaverne fordeles på stuemøderne.
 • Brug af evaluering på stuemøder, personalemøder samt i forældre bestyrelsen.

For børnene:
 • Der arbejdes i aldersopdelte grupper.
 • Vi arbejder med projekter i op til 2 mdr.varighed.

​Valg af områder, dokumentation og evaluering

​Vi vil dokumentere vores læringsmål

Til forældrene: Med dagbog og billeder.

Til børnene: Med foto, tegninger m.m. i børnehøjde.

Til os selv: Ved hjælp af vores trin 2 og 3

Spørgsmål til evaluering:
 • Har vi nået målet for perioden?
 • Er der noget vi kan gøre bedre i fht. Planlægning og udførelse af aktiviteter?
 • Var dokumentationen af vores læringsmål god nok?
 • Fik forældrene nok information om vores periode eller projekterne?

Hvorfor arbejde med krop og bevægelse som overordnet tema for året:

​At arbejde med og i naturen vil give barnet nogle gode naturoplevelser, der vil lære dem at færdes i naturen med respekt for dyr og planter. At være ude i den fri natur vil skærpe barnets iagttagelsesevne samt, er positivt for den motoriske udvikling. Barnet vil opleve naturens gang og kendskab til denne. Barnet vil lære ansvarlighed over for andre og naturen.

Skriv dit barn på venteliste ​

Ønsker du at skrive dit barn på ventelisten? Klik på knappen nedenfor.

Vi gemmer jeres informationer, indtil jeres barn er 5 år.​

​Sjove aktiviteter hele året

Se billeder her 

​Hos os vil du opleve tryghed, nærvær og skovens ro​.

Læs om vores værdier

​Vi bruger dagligt naturen som læringsrum

Læs om vores hverdag

Har du spørgsmål?

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Adresseoplysninger

Naturinstitutionen Skovens Børnehus

​​CVR: 41373431

Grønbovej 8, 4262 Sanved

Klik her for rutevejledning

Kontakt os

Vil du høre mere om hverdagen på Skovens Børnehus, skal du ikke tøve med at kontakte os.