Forældrebestyrelsesmedlemmer
Formand
Maja, mor til Thor og Storm
Næstformand
Stina, mor til Josefine
Medlem
Mathias, far til Anker
Medlem
Ann, mor til Max
Suppleant
Mathilde, mor til Urban og Venzel
Suppleant
Stine, mor til Victor