Skovens folk 4-6 år

Vores opgave er at skabe et trygt og udviklende læringsmiljø for børnene. Vi arbejder dagligt med at støtte og guide børnene i en lærerig leg og en legende læring.

Vi prioritere børnenes venskaber og gruppefællesskab rigtig højt, det gør vi fordi, det blandt andet styrker børnenes evne til at give og modtage omsorg og respekt, og samtidigt får det enkelte barn mulighed for, at opnå færdigheder i forhold til at kunne forhandle og argumentere med andre. Børnene får samtidigt styrket deres evne til at være nysgerrige, udtrykke følelser, se og forstå andres behov, vide hvordan man handler i forskellige situationer, samt indgå i forskellige venskaber og relationer.

I hverdagen færdes vi meget ude i naturen, når vi bruger naturen som læringsrum, styrkes børnenes opmærksomhed, motorik og sanser. Børnenes fantasi og sproglige kompetencer bringes også i spil, og vi kan sammen undersøge og undre os, samt eksperimentere med de forskellige elementer vi møder.

Vi starter hver dag i børnehaven, og når klokken er 9.00 går vi ned til vores base på plænen ved skoven, undtagen om fredagen, hvor vi bliver hjemme i børnehaven, sammen med de andre børn i institutionen. Her bruges dagen bla. på de sociale kompetencer, der foregår mange forskellige aktiviteter samt tilberedning af vores ugentlige bålmad, som børnene for mulighed for at kunne deltage i.

Når vi er på plænen opdeles børnene under måltiderne i 2 grupper, hvor de har hver deres hytte som base. De kommende skolebørn er i den ene hytte, og de yngre børn er i den anden hytte. Når vi opdeler børnene i aldersvarende grupper, skabes der mere nærvær med børnene, og vi kan tilrettelægge forskellige aktiviteter som passer til børnenes udviklingstrin. Efter samling i hytterne, går vi sammen til en gruppe, hvor de forskellige aktiviteter foregår. Klokken ca. 12 går vi tilbage til børnehaven, hvor vi er sammen med de andre børn.

I det daglige har vi blandt andet fokus på, at følge den opmærksomhed, interesse, og undren som børnene til dagligt udviser for de forskellige ting de møder, samt at børnene får mulighed for at være kropsligt aktive med noget konkret. Når vi aktivt tager udgangspunkt i børnenes spørgsmål, opmærksomhed og nysgerrighed, får børnene udfordringer de kan magte, som er nødvendig for det enkelte barns udvikling og læring.​

Vi inddrager ofte lokalsamfundet, som læringsmiljø for børnene. Vi tager blandt andet jævnligt på besøg på plejehjemmet, hvor både de ældre og børnene har stor glæde af samværet. Både børnene og de ældre oplever at være betydningsfulde overfor hinanden. Her skabes gode relationer på tværs af generationerne. Børnene øver sig, og synger sange sammen med de ældre. Bagefter snakkes der om hverdagen som den er i dag, og de ældre fortæller børnene om dengang de var børn.

Vi besøger også skolen i lokalsamfundet, sammen med de kommende skolebørn. I denne brobygning får børnene både et kendskab til skolens miljø, og der skabes gode relationer med andre børn på skolen. Børnene forberedes stille og roligt i de krav, der stilles til dem, når de i fremtiden skal færdes som skolebørn på en skole.

Vi tager også til børnefødselsdage hjemme hos børnene, her får børnene både et godt kendskab til kulturen, men også til hinanden. Både de sociale kompetencer og børnenes personlige udvikling styrkes, da børnene lære at agere i fællesskabet. Børnene lære blandt andet at respektere hinanden, udvise empati, deles om legetøjet, samt at kunne vente på tur.​​

Skriv dit barn på venteliste ​

Ønsker du at skrive dit barn på ventelisten? Klik på knappen nedenfor.

Vi gemmer jeres informationer, indtil jeres barn er 5 år.​

​Sjove aktiviteter hele året

Se billeder her 

​Hos os vil du opleve tryghed, nærvær og skovens ro​.

Læs om vores værdier

​Vi bruger dagligt naturen som læringsrum

Læs om vores hverdag

Har du spørgsmål?

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Adresseoplysninger

Naturinstitutionen Skovens Børnehus

​​CVR: 41373431

Grønbovej 8, 4262 Sanved

Klik her for rutevejledning

Kontakt os

Vil du høre mere om hverdagen på Skovens Børnehus, skal du ikke tøve med at kontakte os.