Samarbejdspolitik​

​Politik om samarbejde mellem forældrene  og personale i Skovens Børnehus​

Forord fra Institutionen

​​Vi glæder os til at samarbejde med jer, og vi vil starte med at sige: Kom altid trygt til os med spørgsmål, undren og kommentar for vi vil altid gerne snakke med Jer – har vi ikke lige tid, straks, fordi der for eksempel er nogle børn, der aktuelt har brug for os, skal vi nok finde en anden tid og måske et andet sted, hvor vi kan snakke med Jer,

En af de ting vi lægger meget vægt på er at videregive til jer er, hvad Jeres barn oplever hos os og hvordan barnets udvikling forløber. Alle børn er noget særligt, og det spændende ved vores arbejde er netop at følge dette, støtte barnet – samt finde ud af, sammen med jer, om alt går som det skal.

Forord fra Forældrebestyrelsen

​Skovens børnehus er et særligt sted.

At have sine børn her er et aktivt tilvalg. Institutionen har tænkt og tilbyder noget ud over det sædvanlige og personalet formår at udføre det i praksis. Det er med god grund at der er en lang venteliste, for hvem vil ikke aflevere sit barn et sted, hvor der er gode, trygge rammer, og personalet til stadighed ønsker at forbedre. Børnene har en flok voksne som ser dem, mærker dem og engagerer sig i dem. Der er både de skæve, de lige, de høje, de stille, og det gælder også blandt børnene. Og børnene kan altid finde en voksen der sætter sig ned og lytter til dem.

Vi som forældre har en stor mulighed for at være en aktiv del af institutionen, og være med til at sætte et præg på vores børns hverdag. Alle former for bidrag bliver altid taget imod med glæde og der bliver lyttet konstruktivt. Det er ikke kun de praktiske gøremål og småting i hverdagen. Hvis man har de store idéer, så er det her de kan blive sat i søen. Hvis man gerne vil høres og spille med som forældre, så er det her der vil blive lyttet.

I Skovens Børnehus har vi en række normer og traditioner, som er meget vigtigt for os:

Forældrene er de vigtigste opdragere:

I Skovens Børnehus lægger vi vægt på at give dit barn gode og alsidige muligheder for at opleve naturen, lege, komme på tur i skoven, opleve nye steder, lære en masse nye ting og få gode legekammerater.

Den egentlige opdragelse er det jer som forældre, der står for. Det kan eksempelvis være den måde man taler til andre mennesker på, den måde man spiser på eller hvordan man omgås andre mennesker socialt. Naturligvis er dette også ting, vi er opmærksomme på og arbejder med i institutionen – men vi ønsker at fastholde at forældrene er de primære i denne forbindelse.

Forældrene skal lære barnet dagligdags hygiejne:

I som forældre har de bedste muligheder for at lære Jeres barn om hånsvask og toiletbesøg, så vi betragter Jer som de primær i denne proces. Vi i institutionen støtter naturligvis op om barnets personlige hygiejne og håndvask i forbindelse med toiletbesøg.

Personale og Forældrebestyrelsen, men hjælp fra spørgeskemaer fra forældrene, har hver især udarbejdet en række forventninger til samarbejdet i Skovens Børnehus. Disse er oplister herunder.

Hvad har vi forældre af forventninger


Vi forventer at personalet:

 • Er åbne, selvreflekterende og kan gå i dialog
 • Er anerkendende over for både forældre og børn trods hård dag
 • Har det godt og viser engagement og glæde ved deres arbejde.
 • Er der til at tage godt imod og sige farvel til børnene og forældrene
 • Hjælper i vinkesituationen og kan tage den enkelte ved behov
 • Informerer om hvad der er foregået i løbet af dagen og hvordan barnet har haft det
 • Giver tydelig information ved personaleændringer
 • Sørger for de basale ting som at få skiftet bleer, tørt og varmt tøj på, søvn
 • Siger til hvis der mangler noget i garderoben
 • Sørger for at børnene får spist og drukket i løbet af dagen
 • Giver feedback på madpakken, er der noget de ikke vil spise, etc.
 • Sørger for at børnene får en god dag i Skovens Børnehus, at børnene er beskyttet og at personalet passer på dem
 • Sikrer et trygt og forudsigeligt rum for børnene
 • Stimulerer børnene på en pædagogisk god måde
 • Støtter børnene i deres udvikling af sociale kompetencer
 • Går i børnehøjde og leger med børnene (primært i vuggestue)
 • Hjælper og vejleder børnene i deres hverdag at være ven, vejleder og voksen
 • er aktive om børnenes problematikker, giver tilbagemeldinger om dem og følger op
 • har fokus på børnenes trivsel og hurtig dialog ved mistrivsel
 • Mægler/sætter grænser og løser konflikter børnene imellem og griber ind hvis børnene ikke er søde ved hinanden
 • Følger op på de problematikker der kan være og giver gode pædagogiske råd til håndtering.
 • Sørger for at de store børn ikke er sammen med de små børn uden opsyn

Og derudover at

 • Institutionen og legeplads er i ordentlig stand hygiejnisk og sikkerhedsmæssigt
 • Børnene er ude hver dag

​Hvad kan institutionen have af forventninger til os som forældre?

​At forældrene:

 • Giver børnene deres opdragelse hjemmefra
 • Giver sig tid til at børnene får en god overgang ved aflevering/afhentning
 • Har fyldt op i garderoben, og med det rette slags tøj i forhold til sæsonen
 • Sørger for der er navn på ejendele
 • Sørger for varieret og tilstrækkeligt mad og bruger kostpolitikken
 • Sørger for medicinhåndteringssedler hvis børnene har behovet: Medicin, hvis ikke det kan undgås skal være i original emballage, med navn original recept osv.
 • Informerer om eventuelle forandringer/problematikker i hverdagen: ændret søvnrytme, ændrede madvaner etc.
 • Går i dialog når det er nødvendigt trods de følsomme emner
 • Har tillid til at personalet gør deres bedste
 • Deltager aktivt i arrangementer
 • Afleverer sedler til tiden
 • Taler hjemme om hvad der sker i institutionen
 • Understøtter de temaer der arbejdes med i institutionen

Personalet er kommet frem til følgende forventninger til forældrene:

Det er personalets ansvar at:

Skabe et miljø, der giver rum for leg og læring

 • Yde omsorg for det enkelte barn samt opfylde det enkelte barns behov
 • Lære børnene at behandle hinanden med respekt, tale pænt til hinanden og de voksne og tage hensyn til hinandens forskelligheder
 • Skabe et inspirerende miljø båd ud og inde. At legetøjet er alderssvarende og indbyder til leg
 • Vise interesse og glæde over for børn og deres forældre. Være beviste om hvordan vi møder barn og forældre
 • Skabe et fortroligt miljø, så forældrene føler de bliver hørt, når de har noget på hjertet
 • Handler på de observationer vi gør os i hverdagen

Personales forventninger til forældrene:

 • At barnet er kommet i institutionen senest kl. 9.00
 • At institutionen bliver informeret hvis barnet er sygt eller holder en fridag
 • At barnet møder frisk op i institutionen og at syge børn bliver hjemme til de er friske – her kan vi henvise til vores virksomhedsplan
 • At vi bliver orienteret om ændringer i hjemmet, som kan have indflydelse på barnet
 • At vi hele tiden har de nyeste mobil nummer, så vi kan komme i kontakt med Jer eller bedsteforældre
 • Det betyder meget for os, at i holder øje med kalenderen på Famly, så vores planlagte aktiviteter kan gennemføres, og så alle kommer med på tur.
 • At vi modtager tilmeldingssedler og feriesedler til tiden

Det har stor betydning for dit barn og personalet, at dit barn har det rigtige tøj på i institutionen:

Det har afgørende betydning for barnets udbytte af dagens aktiviteter, at barnet har det rigtige tøj på i børnehave/vuggestue. Det betyder:

 • Vintertøj når det er koldt
 • Sommertøj når det er varmt
 • Regntøj/gummistøvler når det regner, eller der er risiko for regn.
 • Skifte tøj i den rigtige størrelse – passer til årstiden og nok af det
 • Tøjet er så barnet kan være selvhjulpen (når barnet skal være renlig) = ingen bodystocking, bælte og svære knapper
 • Flyverdragter og støvler er tørre om morgen
 • Udetøj der passer i størrelsen – fodtøj i rigtig størrelse
 • Lige ledes er det afgørende for dit barn hverdag, at udetøjet er til at bevæge sig i.

Hvor skal forældre henvende sig med spørgsmål, forslag til forbedringer eller klager

Når man som forældre i Skovens Børnehus oplever ting som man er utilfreds med, eller ting som kan gøres bedre, eller ting der fungere rigtigt godt, er det af stor betydning for personalet, Ledelsen og forældrebestyrelsen, at kommentaren kommer det rette sted hen.

 • Det ville i første omgang være til den medarbejder begivenheden drejer sig om
 • Tag kontakt til den pågældende, og vær nysgerrig. Spørg ind til den adfærd du mener, er forkert eller underlig. Ros personale, når du har en god oplevelse
 • Især, hvis der er problemer, er det vigtigt at tale med personalet. Undgå at tale hen over hovedet på børnene. Men bed personalet om at mødes med dig så i kan drøfte problemet
 • Når du har fået en forklaring fra den pågældende medarbejder, og du eventuelt ikke er tilfreds med svaret, kan det være nødvendigt at gå til ledelsen.
 • Du er altid velkommen til henvende dig til lederen, men som udgangspunkt forventes det at du har forsøgt at løse problemet med de medarbejder du oplever problemet omkring
 • Når du henvender dig til ledelsen, vil denne efterfølgende tage kontakt til personalet for at få afklaret problemets omfang og medarbejderens syn på problemet. Du vil efterfølgende blive kontaktet af ledelsen, og sammen finder vi en løsning
 • Har du spørgsmål til kostpolitik, arbejdsdage, arrangementer eller nye idér til forbedringer, kan forældrebestyrelsen kontaktes. Medlemmerne vil kunne tage indkommende spørgsmål – forslag med på næste møde.

Denne politik er udarbejdet i samarbejde mellem forældrebestyrelsen, personalet og ledelsen i Skovens Børnehus.

Vi håber den kan bidrage til et godt samarbejde, således at vi i fællesskab kan skabe de bedste mulige rammer om børnenes liv og udvikling i Skovens Børnehus.

Skriv dit barn på venteliste ​

Ønsker du at skrive dit barn på ventelisten? Klik på knappen nedenfor.

Vi gemmer jeres informationer, indtil jeres barn er 5 år.​

​Sjove aktiviteter hele året

Se billeder her 

​Hos os vil du opleve tryghed, nærvær og skovens ro​.

Læs om vores værdier

​Vi bruger dagligt naturen som læringsrum

Læs om vores hverdag

Har du spørgsmål?

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Adresseoplysninger

Naturinstitutionen Skovens Børnehus

​​CVR: 41373431

Grønbovej 8, 4262 Sanved

Klik her for rutevejledning

Kontakt os

Vil du høre mere om hverdagen på Skovens Børnehus, skal du ikke tøve med at kontakte os.