Personalet
  Lena Frimann
Leder
37 timer i børnehaven
  Heidi Langhoff
37 timer i børnehaven
  Lene Pedersen
30 timer i vuggestuen
  Camilla Zarp
Leder
25 timer i vuggestuen
  Karina Hansen
35 timer i vuggestuen
  Annie Jensen
Fast vikar
  Julie
37 timer i børnehaven
  Elisabeth Langhoff
30 timer i vuggestuen